Home
Over ons
Innovatietafels
Nieuws
Contact

Nieuws

Kansenkaart: waterstof initiatieven in beeld

27 november 2020
Bedrijvenkring Sterk Techniek Onderwijs

27 november 2020
DrechtstedenInzicht: arbeidsmarkt innovatief in beeld

27 november 2020
 
 
 

Stichting Drechtsteden Onderneemt inspireert

 
31 juli 2019
Na een jaar heeft de stichting de balans opgemaakt over haar reilen en zeilen. De stichting participeert in meerdere projecten en heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van diverse innovatieve ideeën. Het proces van ontwikkeling tot realisatie is een bron van inspiratie voor alle participanten. Tijdens het proces ontstaan steeds weer ideeën over andere toepassingen en toepassingsgebieden. De activiteiten van de stichting nemen hierdoor nog voortdurend toe. Het gestructureerd samenwerken van diverse disciplines is inspirerend en genereert uiteindelijk nieuwe ontwikkelingen.

De taak van de stichting Drechtsteden Onderneemt is de ontwikkeling van de aan de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden ontsproten innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en uiteindelijk ook daadwerkelijk tot realisatie te brengen. Het project wordt zo concreet mogelijk gemaakt en het plan van aanpak wordt opgenomen in een ontwikkelingsovereenkomst. In de overeenkomst worden door partijen goede afspraken gemaakt over tijd en kosten betreffende de uitvoering van het project. De vrijblijvendheid wordt hierdoor weggenomen en de kansen op succes nemen hierdoor toe. Dit is ook de reden dat - nadat aan de innovatietafels vrijblijvend is gefilosofeerd over een kansrijke ontwikkelingen en er een globale visie is ontwikkeld - de visie moet worden vertaald naar concrete doelen met een realistisch tijdpad. De onderhandelingen over de ontwikkelingsovereenkomst zelf dragen zelfs op deze wijze bij aan de concretisering en realisatie van het project.

Het eerste opgestarte project betreft E-facturatie. Na het opstarten heeft de stichting vrijwel onmiddellijk subsidie verworven van het innovatiefonds Smart City. Dit is een goed begin en geeft de burger ook de nodige moed. In Nederland zijn er best een aantal aanbieders van software voor elektronisch factureren, maar de aanbieders werken met verschillende talen. De stichting heeft nu het initiatief genomen om kleine en grote organisaties in de regio te informeren, te stimuleren en hulp te bieden bij het oppakken van dit elektronisch factureren met als belangrijk onderdeel de bouw van een ICT platform dat fungeert als een regionale “super” hub. Dit platform moet organisaties gaan faciliteren bij de omzetting van alle soorten facturen (papier, PDF en verschillende in gebruik zijnde UBL versies) naar één digitale UBL-versie facturen in de regio. Na de zomervakantie zal een informatief seminar worden georganiseerd door de betrokken partijen.

Feitelijk ligt het E-facturatie project weer dicht tegen het opvolgende project aan. Het opvolgende project is Digital Mainport Drechtsteden. Dit is een veilig regionaal platform voor heel veel ICT diensten. Cybersecurity is essentieel voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en instellingen in de Drechtsteden. Als je minder wilt mailen, vergaderen, formulieren invullen en databestanden wilt bijhouden, zal men niet ontkomen aan een ongekende digitale transformatie. Een ontwikkeling die de manier waarop we leven en werken ingrijpend gaat veranderen. Werkgevers Drechtsteden en de stichting Drechtsteden Onderneemt willen zich goed op deze nabije toekomst voorbereiden door met behulp van innovatietafels kansrijke mogelijkheden te ontwikkelen. Concrete projecten zullen daarna daadwerkelijk worden aangepakt en gerealiseerd. Dit project richt zich niet alleen op de ICT branche, maar ook gebruikers, die mogelijkheden zien voor hun onderneming en zelf iets willen ontwikkelen. Echte innovatie begint bij praktische zaken, die niet academisch behoeven te zijn. De stichting verwacht dat de digitale trasformatie best nog heel wat verrassingen in zich kan houden. In dit verband moet blockchain worden genoemd dat reeds nu veel aardige toepassingen kent in de vorm van het valideren van documenten, diploma’s, etc.

Het meest aansprekende project is momenteel toch wel de waterstof vulpunten. De eerste subsidies zijn momenteel toegekend in de vorm van Smart City en Benefic subsidie. Er bestaat inmiddels ook een goede kans op DKTI subsidie. Het is heel belangrijk dat de betrokken ondernemers bij hun initiatieven worden gefaciliteerd om de periode te overbruggen tot er voldoende waterstofvoertuigen zijn om de vulpunten te laten renderen. De investeringen liegen er immers niet om. Ook bij dit project ziet men dat er uit het project weer nieuwe ontwikkelingen voortvloeien. De stichting denkt dan aan de productie van waterstof zelf en onderdelen voor de waterstof vulpunten zoals flowmeters, etc. Ook andere toepassingen van waterstof hebben de aandacht van de stichting en haar participanten. Het laatste woord over waterstof is dan ook nog niet gezegd.

Het bestuur van de stichting wil graag samenwerken met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe multidisciplinaire projecten met als doel innovatieve toepassingen in de regio te realiseren. De stichting kan met behulp van kennis al dan niet van derden, mankracht, subsidies en cofinanciering helpen om het project te realiseren. De stichting nodigt u dan ook uit contact op te nemen en de mogelijkheden van uw ideeën een te bespreken.

Laat u inspireren!