Home
Over ons
Innovatietafels
Nieuws
Contact

Nieuws

Kansenkaart: waterstof initiatieven in beeld

27 november 2020
Bedrijvenkring Sterk Techniek Onderwijs

27 november 2020
DrechtstedenInzicht: arbeidsmarkt innovatief in beeld

27 november 2020
 
 
 

Coördinatiepunt Arbeidsmarkt Onderwijs sinds 1 september actief

 
31 juli 2019
Het coördinatiepunt is gestart na een door WD georganiseerde Innovatietafel Arbeidsmarkt Onderwijs waar de scholen hebben aangegeven hoe zij met de bedrijven willen samenwerken, o.a. in het programma Sterk techniek Onderwijs (STO).

Doel
Het coördinatiepunt wil in brede zin duurzaam de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven op praktische wijze optimaliseren.

Vorm
WD heeft via stichting Drechtsteden Onderneemt de samenwerking vormgegeven tussen de scholen van de 2 programma’s STO in de Drechtsteden en bedrijven om de benodigde cofinanciering te realiseren.
Ook is de inrichting ondersteund van stichting Konekto die het coördinatiepunt vormgeeft. Zo is er een bestuur gevormd met vertegenwoordigers van scholen, bedrijven en gemeenten.

Informatie en Activiteiten
Op de website zijn (voorlopig) zo’n 400 grotere bedrijven in de Drechtsteden met een technisch profiel beschreven. Deze “KvK voor kinderen” helpt leerlingen (en hun ouders) zich te oriënteren.
De scholen die deelnemen aan STO zijn nu beschreven. De overige scholen volgen.
Er is een start gemaakt met het samenstellen en publiceren van een regio-agenda met daarop de activiteiten waarin scholen en bedrijven samenwerken. Hierdoor wordt een betere afstemming mogelijk.
Op de website is een marktplaats ingericht voor het vermelden van vraag en aanbod van gastdocentschappen, materialen en opdrachten voor leerlingen.
Voor bedrijven is het coördinatiepunt de actieve vraagbaak voor een Leven Lang Leren.

Onderwijssupporters
Bedrijven die het coördinatiepunt willen ondersteunen kunnen “Onderwijssupporter” worden.

Meedoen of informatie?
Neem contact op met Frans van Weert via frans@konekto.nl of 06 1738 9338.