Home
Over ons
Innovatietafels
Nieuws
Contact

Nieuws

Afbeelding van Kansenkaart: waterstof initiatieven in beeld
Kansenkaart: waterstof initiatieven in beeld

27 november 2020
Afbeelding van Bedrijvenkring Sterk Techniek Onderwijs
Bedrijvenkring Sterk Techniek Onderwijs

27 november 2020
Afbeelding van DrechtstedenInzicht: arbeidsmarkt innovatief in beeld
DrechtstedenInzicht: arbeidsmarkt innovatief in beeld

27 november 2020
 
 
 

Project Digital Mainport

De Drechtstedelijke digitale infrastructuur 
29 augustus 2018
De Drechtstedelijke digitale infrastructuur
Eind 2013 presenteerden de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), Deloitte, de Dutch Hosting Provider Association (DPHA), ECP en de Rabobank de resultaten van een breed sector onderzoek van de Nederlandse digitale infrastructuur sector. Belangrijke conclusie is dat na luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven, de digitale infrastructuur de derde haven of ‘3e mainport’ is en daarmee van essentieel belang voor de Nederlandse economie. In de Drechtsteden hebben we een extra goede basis met onder andere het eigen, onafhankelijk en hard groeiende Breedband Drechtsteden glasvezel netwerk en een modern regionaal datacenter.

Eind 2017 is in samenwerking met de Economic Board een Quickscan uitgevoerd naar de potentie van de digitale infrastructuur in de Drechtsteden als economische aanjager. De verkenning concludeerde dat de regio inderdaad een heel goede uitgangspositie heeft. Niet te klein om de pilot fase niet te kunnen ontstijgen en niet te groot waardoor ontwikkelingen snel complex worden. De aanwezigheid van de bestaande infrastructuur en een groot aantal innovatieve bedrijven maakt de uitgangspositie sterk. De verwachting is dat de economische groei de komende jaren vooral gaat komen op basis van digitale toepassingen. Door middel van sensoren kunnen we alles meten en weten we veel eerder wanneer apparatuur bijvoorbeeld vervangen moetworden, hoe het staat met de luchtkwaliteit, etc. Met die informatie kunnen veel slimmere en efficiëntere vormen van producten en dienstverlening worden geleverd. Dit is een beweging die wereldwijd loopt, de Drechtsteden is daar geen uitzondering op. Maar we hebben wel heel goede kaarten om de kansen die daar liggen te verzilveren. Zaken die we in de Drechtsteden ontwikkelen kunnen we ook buiten de regio toepassen en vermarkten. Bij al deze kansen speelt kennisdeling en onderwijs een essentiële rol. Zonder de aanpak en denktrant van de jongere generaties komen we er niet. En zonder goede opleidingen die de snel veranderende techniek bij kunnen benen, kunnen we niet opschalen.

Als vervolg op de Quickscan is in juni een manager digital mainport gestart. De eerste verkennende bijeenkomst met geïnteresseerden heeft op 12 juli plaatsgevonden. De manager gaat nu aan de slag om de uitkomsten daarvan concreet te maken. Het doel is een regionale digitale infrastructuur te realiseren waar iedereen – binnen regels en kaders – op aan kan haken en gebruik van kan maken. Zowel qua verbindingen als beschikbaarheid van (big) data, analyse en veilige opslag. Dit wordt gecombineerd met een catalogus (een soort appstore) van toepassingen zodat elke deelnemer op eigen kracht en met eigen ideeën en business modellen snel meters kan maken. Deze toepassingen kunnen doorbouwen op de regionale infrastructuur. Ze klikken als het ware in via een generieke ‘Drechtstekker’. Op die manier creëren we een regio brede basis voor nieuwe digitale toepassingen die veel sneller ontwikkeld, getest en opgeschaald kunnen worden.

Elk huis, bedrijf of vervoermiddel binnen de regio zou op deze manier eenvoudig ‘smart’ kunnen worden gemaakt. Peilbuizen voor watermeting, verkeersstromen, mobiliteitstoepassingen, langer zelfstandig thuis wonen, beheer van installaties, veiliger woon- en werkomgevingen, medische metingen thuis, water gebruik/ verlies, luchtkwaliteit, noem maar op. Al dit soort toepassingen worden op regioschaal veilig en op grote schaal mogelijk. Daarbij is het vaak zo dat de techniek veel meer toepassingen biedt dan je op het eerste gezicht zou denken. Een bewegingssensor kan worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, maar kan ook als zorg-monitoring worden ingezet.

Fundamentele veranderingen met enorme economische impact en kansen. (Deel)projecten van de digital mainport agenda worden via de Stichting Drechtsteden Onderneemt verder ontwikkeld en gerealiseerd.

Wico van Helden