Home
Over ons
Innovatietafels
Nieuws
Contact

Nieuws

Kansenkaart: waterstof initiatieven in beeld

27 november 2020
Bedrijvenkring Sterk Techniek Onderwijs

27 november 2020
DrechtstedenInzicht: arbeidsmarkt innovatief in beeld

27 november 2020
 
 
 

Werkgevers Drechtsteden werkt samen met sociale partners in Perspectief op Werk!

 
31 juli 2019
In een gezamenlijke intentieverklaring hebben werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW aangegeven om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Het ministerie van SZW stelt per arbeidsmarktregio twee keer € 1 miljoen beschikbaar om deze doelstelling te behalen.

In de arbeidsmarktregio Drechtsteden heeft Werkgevers Drechtsteden samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, UWV, CNV, FNV en VNO NCW, de handschoen opgepakt. Gezamenlijk worden 200 inwoners in de huidige arbeidsmarkt naar werk bemiddelt. De inzet van onze regio is vooral gericht op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt door te investeren in gerichte ontwikkeling van kwetsbare groepen.

Dit initiatief wordt regionaal uitgerold waarbij naast werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties ook het werkgeversservicepunt (in onze regio Baanbrekend Drechtsteden) nauw betrokken is.

Belangrijk speerpunt voor de Werkgevers Drechtsteden in het voorstel is dat waar tot op heden de focus lag op het direct matchen van inwoners op een bestaande vacature er nu meer geïnvesteerd gaat worden in kandidaten om hen geschikt te maken voor een functie in een bedrijf. Scholing, begeleiding op de werkplek en certificering on-the-job worden belangrijker.

De WD wil tot slot daarbij opmerken dat zij haar handtekening onder dit document serieus neemt en zich bewust is van de inspanningsverplichting die dit met zich mee brengt.