INNOVATIETAFELS IN DE DRECHTSTEDEN

BEKIJK ZE HIER

Stichting Drechtsteden Onderneemt

Op 26 april 2018 heeft Werkgevers Drechtsteden de Stichting Drechtsteden Onderneemt opgericht. De stichting heeft tot doel het samenbrengen van partijen met het oog op het ontwikkelen van innovatieve projecten. De stichting tracht de ontwikkeling onder meer te stimuleren door het aantrekken van subsidies en (co)financieringen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Gert Jongeneel als voorzitter, Rob Heijkoop, Lisette de Lijster de Raadt en Barbara Keuzenkamp als penningmeester en secretaris. Het spreekt voor zich dat het bestuur in het kader van de onderhanden projecten zich doet bijstaan door specialisten uit Drechtsteden. Inmiddels...

Lees meer over de Stichting Drechtsteden Onderneemt
Top