Innovatietafels

Lees hier meer over onze innovatietafels in de Drechtsteden. Er zullen er regelmatig nieuwe bijgeplaatst worden, dus houd deze pagina in de gaten voor updates.

Innovatietafel: Behoud zorgprofessionals voor de zorg

Medio 2020 vond een eerste innovatietafel plaats met als onderwerp ‘Een goede balans tussen vast en flex in de zorg’.Deelnemers ...

Innovatietafel Vracht en Logistiek

In de afgelopen weken is er een innovatietafel vracht en logistiek georganiseerd door de Verkeersonderneming. De inzet is dat we ...

Bereikbaarheid

Deze innovatietafel is in december 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen met vertegenwoordigers van de bedrijven, Rijkswaterstaat, Gemeente Dordrecht, ...

Innovatieve A15 (ultra korte termijn)

Op basis van een eerste selectie worden op zeer korte termijn verbeteringen van de doorstroom van de A15 door slimme, ...

Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Landelijk is vanuit het Ministerie van Onderwijs een initiatief gestart om techniek onderwijs breder onder de aandacht van jonge mensen ...

Goede balans flex / vast in de zorgsector

Net als in veel andere branches is het lastig om een goede balans te vinden tussen vaste en flexmedewerkers. Op ...

DOC (Drechtsteden Ondernemerscentrum)

DOC staat klaar als fysieke locatie, maar men kan de weg naar DOC nog onvoldoende vinden. Ook kan DOC als ...

Perspectief op Werk

De arbeidsmarkt is continu in beweging, daarnaast is het hebben van werk een van de meest bepalende factoren voor een ...

Digital Mainport

De regio heeft een goede basis digitale infrastructuur. Binnen de Digital Mainport initiatieven worden partijen bij elkaar gebracht om deze ...

Regionaal Hoger Beroeps Onderwijs

Er zijn een aantal initiatieven gaande om de aanwezigheid van regionaal hoger beroepsonderwijs te vergroten: als onderwijs in de regio ...

Personenvervoer over water

Het realiseren van een proeftuin voor innovatief vraaggestuurd Personenvervoer over Water. Op een duurzame manier, toegankelijk, technisch innovatief, in en ...

E-facturatie

Doel van deze tafel is de efficiency voordelen van volledig digitaal factureren onder de aandacht te brengen en door middel ...

Waterstof tankstations

Doelstelling is de komende 3 jaar 6 stations in de regio te realiseren. Actieve tafel waaraan inmiddels ook een aantal ...
Top