Stichting Drechtsteden Onderneemt

Op 26 april 2018 heeft Werkgevers Drechtsteden de Stichting Drechtsteden Onderneemt opgericht. De stichting heeft tot doel het samenbrengen van partijen met het oog op het ontwikkelen van innovatieve projecten. De stichting tracht de ontwikkeling onder meer te stimuleren door het aantrekken van subsidies en (co)financieringen. Het spreekt voor zich dat het bestuur in het kader van de onderhanden projecten zich doet bijstaan door specialisten uit Drechtsteden. Inmiddels zijn de eerste projecten opgestart.

Nu reeds kan worden gesproken dat er sprake is van een succesvol initiatief van Werkgevers Drechtsteden met betrekking tot de oprichting van de stichting ter bevordering van de economische activiteiten in de regio Drechtsteden. Als uw belangstelling voor de mogelijkheden van Stichting Drechtsteden Onderneemt is gewekt moet u zeker eens contact opnemen met een van de bestuursleden om in de toekomst te ontwikkelen activiteiten te bespreken.

Bestuursleden

Gerard Vaandrager – Voorzitter
Rob Heijkoop – Secretaris
Jan-Paul Krijgsman – Penningmeester
Mark Huijzer – Algemeen bestuurslid
Gert de Jong – Algemeen bestuurslid

Rob Heijkoop
rob@drechtstedenonderneemt.org
tel nr. 078 61 85 522

Secretariaat: sdo@drechtstedenonderneemt.org

Top