Home
Over ons
Nieuws
Contact
 
 

Werkwijze Stichting Drechtsteden Onderneemt

 
Stichting Drechtsteden Onderneemt is in het leven geroepen door de vereniging Werkgevers Drechtsteden om innovatieve projecten te ontwikkelen.

Werkgevers Drechtsteden kan dit niet zelf doen, omdat deze activiteiten het verenigingsverband overschrijden en slechts in het belang van een aantal betrokken leden zijn. De ontwikkeling wordt daarom overgedragen aan de stichting Drechtsteden Onderneemt en de stichting nodigt geïnteresseerde leden uit om toe te treden tot een daartoe in het leven geroepen projectgroep.

In het kader van de projectorganisatie sluiten de leden van de projectgroep een ontwikkelingsovereenkomst. In de ontwikkelingsovereenkomst wordt het plan van aanpak vastgelegd, de inbreng van partijen en de vergoedingen voor de inbreng, de omgangsregels alsmede de mogelijkheid – desgewenst - nadere overeenkomsten met elkaar te sluiten en/of nieuwe toetreders. Na de ontwikkeling wordt de realisatie overgedragen aan de daartoe overeengekomen partijen. Het project wordt in principe ook door deze partijen bekostigd zodat geen beroep wordt gedaan op middelen van de leden van vereniging Werkgevers Drechtsteden en/of middelen van de stichting.