Eerste succes innovatietafel Energie delen Hendrik-Ido-Ambacht

De Vereniging Ambachtse Ondernemers heeft met de ondernemers op Antoniapolder en omgeving, in samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden, het akkoord van haar ondernemers gekregen om een coöperatie op te richten. Deze lokale coöperatie gaat zich inzetten op energie-uitwisseling, energieopslag en duurzame energieopwekking met zonnepanelen en andere vormen.

Voorzitter VAO Gert de Jong:

“Vandaag hebben we een mooie mijlpaal bereikt. Beschikbaarheid van energie is net als veel andere onderwerpen iets wat ons allemaal aangaat en wat je niet alleen kan doen. Daarom hebben we voor een aanpak via een innovatietafel gekozen waarbij naast de ondernemers ook de gemeente en omgevingsdienst een belangrijke faciliterende rol vervullen.”

Het primaire doel is dat deze coöperatie de dreigende energiecongestie op het elektranet kan uitstellen of voorkomen. Dit is mogelijk door gezamenlijk met de ondernemers van bedrijventerrein Antoniapolder en omgeving, netbeheerder Stedin en de gemeente de plannen om energieneutraal te gaan draaien stapsgewijs te realiseren. Daarnaast helpt de coöperatie de ondernemers ook met inkoopvoordeel en kostenbesparing op het gebied van energie. Door deze ontwikkeling lokaal op te pakken, behouden zij hierbij de regie en waarborgen ze de bedrijfscontinuïteit.

Voorzitter Werkgevers Drechtsteden Jacob Klink:
“Wij willen allemaal voorkomen dat het energiesysteem op slot gaat door netwerkcongestie en we willen dat de ondernemers kunnen blijven ondernemen.”

Innovatietafels zijn een werkwijze om initiatieven die groter zijn dan één onderneming van de grond te trekken. Deze werkwijze is een vertaling van de missie en visie en is ontstaan vanuit de gedachte dat er behoefte is om te sturen op concrete, daadkrachtige vernieuwing en vooruitgang met het ondernemersbelang centraal.

Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur:
“Innovatief ondernemen gaat in op meer kansen grijpen voor ontwikkeling en toekomstbestendig blijven en die wij uiteraard vanuit de gemeente faciliteren.”

De ondernemers hebben hierbij zelf de regie en kunnen daardoor direct zelf meesturen en helpen ter voorkoming van de energiecongestie.

Top