Innovatietafel: Behoud zorgprofessionals voor de zorg

Medio 2020 vond een eerste innovatietafel plaats met als onderwerp ‘Een goede balans tussen vast en flex in de zorg’.

Deelnemers waren diverse (zorg)werkgevers uit de Drechtsteden. Verschillende kansrijke innovatie-ideeën zijn besproken. Het idee wat als meest succesvol is bestempeld is dat van het behouden van zorgprofessionals voor de zorgsector door het verwijzen van zorgprofessionals die de zorg dreigen te verlaten naar collega zorginstellingen of in de flex te laten werken.

In het vervolg op deze eerste tafel is bij verschillende zorg- en onderwijsinstellingen de interesse gepeild om deel te nemen aan deze pilot. De geïnteresseerde partijen zijn in juni 2021 voor een tweede innovatietafel digitaal bij elkaar gekomen om nader kennis te maken en aan te geven wat zij kunnen halen en brengen om de pilot inhoud te geven.

Het resultaat is dat zes zorgorganisaties uit verschillende sectoren, die zowel vaste als flexkrachten inzetten, “ja” hebben gezegd tegen deelname. Op korte termijn wordt een vervolgbijeenkomst gepland om concrete afspraken te maken over de samenwerking. Het doel is om in 2021 10 zorgprofessionals de kans te bieden tijdelijk bij één van de deelnemers aan de slag te laten gaan en zo te ontdekken of een beter passende werkomgeving eraan zou bijdragen om met plezier binnen de zorg aan het werk te blijven.

Er is nog ruimte voor meer (zorg)organisaties om deel te nemen aan de pilot.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Wendy van der Veen (wendy.vanderveen@pidz.nl) of Maartje Op de Coul (opdecoul@devoa.nl).

Top