Baan gerelateerde Investeringskorting

De BIK (Baangerelateerde InvesteringsKorting) is een nieuwe regeling waardoor bedrijven maximaal 3,9% van hun nieuwe investeringen af kunnen trekken van de loonheffing.

Het gaat hierbij om niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. Met terugwerkende kracht kunnen alle investeringen die zijn aangegaan vanaf 1 oktober 2020 al onder de BIK vallen.

Wilt u meer weten over de BIK regeling en hoe deze voor uw organisatie optimaal ingezet kan worden? Ga naar www.makkelijkbikaanvragen.nl of neem contact op met WD lid IMC Organisatie Personeel Subsidie BV.

Top