Bereikbaarheid

Deze innovatietafel is in december 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen met vertegenwoordigers van de bedrijven, Rijkswaterstaat, Gemeente Dordrecht, de Verkeersonderneming en de provincie.  Tijdens deze bijeenkomst is een inventarisatie gemaakt van wat iedere partij komt halen en brengen. Duidelijk is dat er snel stappen gemaakt moeten worden. Bij de volgende sessie in januari 2021 wordt gekeken of alle relevante partijen aan tafel zitten en of er doelen geformuleerd kunnen teneinde een gezamenlijk doel te behalen.

Tweede bijeenkomst Innovatietafel

De tweede bijeenkomst van de innovatietafel bereikbaarheid heeft plaatsgevonden. Aan deze innovatietafel zijn veel overheidsinstanties en betrokkenen vanuit mobiliteit (Qbuzz, Samen bereikbaar, Stroomlijn, Waterbus) aangeschoven. MKB en ondernemers moeten nog meer getriggerd worden om deel te nemen. De WD staat voor verbinden, versterken en vernieuwen. De WD gaat actie ondernemen zodat ondernemers de urgentie voelen en dat het gevoel van ‘samendoen’ wordt gecreëerd.

Top