Convenant Onderweg met Waterstof

Op 18 mei jl. is de kick-off “Convenant Onderweg met Waterstof”. Lisette de Lijster de Raadt zal daarbij worden geïntroduceerd als ambassadeur voor de werkstroom Waterstof binnen doelgroepenvervoer (zorgvervoer en WMO).

Ten behoeve van deze werkstroom is dit korte filmpje gemaakt.

Top