Waterstof tankstations

Doelstelling is de komende 3 jaar 6 stations in de regio te realiseren. Actieve tafel waaraan inmiddels ook een aantal landelijke subsidies zijn toegekend.

Dordrecht, 24 februari. Mooi succes: een waterstoftankstation op DistriPark Dordrecht!

Langs de A16, bij de entree van het nieuwe logistieke bedrijventerrein DistriPark, komt een waterstoftankstation voor auto’s en vrachtwagens. Naast waterstof zijn er ook andere duurzame brandstoffen te tanken zoals bijvoorbeeld LNG.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Zuid, gemeenten in de Drechtsteden en enkele grote bedrijven in de regio Drechtsteden hebben daarvoor de handen ineengeslagen. In de #Innovatietafel Waterstof werken wij samen met marktpartijen aan de daadwerkelijke realisatie van uiteindelijk zes waterstoftankstations in de regio.

Jacob Klink MGM, voorzitter Werkgevers Drechtsteden: “Dit waterstoftankstation is een fantastisch resultaat van de innovatietafels, waar ondernemers en overheden samen optrekken om kip-ei situaties te doorbreken. Initiatieven kunnen niet zonder elkaar: om regionaal auto’s, busjes, vrachtwagens te laten rijden op waterstof zijn er vulpunten op meerdere locaties nodig. Het aanbod creëert de vraag.”

Top