E-facturatie

Doel van deze tafel is de efficiency voordelen van volledig digitaal factureren onder de aandacht te brengen en door middel van kennisdeling en samenwerking voor meer ondernemers bereikbaar te maken.

Top