Kansenkaart: waterstof initiatieven in beeld

27 november 2020 Door het Klimaatakkoord is de aandacht voor waterstof enorm gegroeid, en daarmee ook het aantal initiatieven met waterstof. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is breed betrokken bij diverse initiatieven rondom waterstof. Naast vergunningverlener en toezichthouder is OZHZ ook de kennispartner die actief meedenkt met het regionale bedrijfsleven over de toepassingen en het gebruik van waterstof.

Op donderdag 9 juli organiseerde Werkgevers Drechtsteden een webinar ‘Waterstof in de Drechtsteden’. Bekijk hier het volledige webinar terug. Welke waterstof ontwikkelingen zijn er in de Drechtsteden? En wat kan je eigenlijk met waterstof?

Kansenkaart waterstof
Om bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie, maar ook ondernemers, betrokkenen en belanghebbenden bij experimenten en praktijkproeven te inspireren en stimuleren, heeft OZHZ de kansenkaart waterstof ontworpen. De kansenkaart waterstof biedt een geografisch en actueel overzicht van (mogelijke) initiatieven van waterstoftankstations en de bedrijven die waterstof willen produceren en/of toepassen in hun processen. Mede door de kansenkaart hoopt OZHZ dat bedrijven bestaande bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen aanpassen om in de waterstofketens te investeren. 

Klik hier om de kansenkaart waterstof te bekijken.

Top